Okná a dvere na celý život

Posuvné dvere

Posuvné presklenené steny sú komfortným a elegantným riešením prepojenia interiéru s exteriérom. Váš priestor pre relaxáciu si môžete užívať pohľadom cez presklenia typu HS – portál, PSK portál, alebo FS – portál. Pohľad, ktorý uvoľňuje stres a navodzuje radostný pocit.

Presklené posuvné dvere vytvárajú nielen priehľadnú posuvnú stenu, ktorá citlivo a harmonicky rozdeľuje interiér od okolitého priestoru, prepúšťa a presvetlieva obytnú plochu, ale najmä ponúka bonusovú nezameniteľnú a stále meniacu sa „zarámovanú“ okolitú panorámu. Posuvné dvere poznáme jednokrídlové alebo viackrídlové. Mechanickou činnosťou docielime pohyblivosť každého krídla na jednej alebo viacerých dráhach. Výhodou posuvných dverí je priestorová šetrnosť k svojmu okoliu, čo však neznižuje úžitkové a bezpečnostné vlastnosti dverí ako ani výborné tepelno – izolačné vlastnosti. Posuvné dvere zasunieme priamym posunom do niky alebo podľa konštrukcií nášho príbytku – do montážnej alebo murovanej priečky. Na dnešnom trhu existuje viacero mechanizmov na zasunutie posuvných dverí. Zasklené steny sú výborným bezprahovým prechodom k terase, k záhrade, či balkónu.

Ponúkame zasklené steny spĺňajúce najprísnejšie požiadavky, normy a vlastnosti, ktorými sú:

  • prirodzené denné osvetlenie za sklom
  • protipožiarne vlastnosti zasklených stien
  • tepelnotechnické vlastnosti zasklených stien
  • vodotesné vlastnosti zasklených stien
  • zvukovoizolačné vlastnosti zasklených stien
  • vetracie vlastnosti zasklených stien
  • mechanické odolnosti
  • bezpečnostné vlastnosti proti vlámaniu

Ideálne riešenie pre vstup na terasu, záhradu alebo balkón.

Najnovšie technické varianty zasklených posuvných dvier JUST SK, umožnené profilovými prevedeniami v konštrukčnej hrúbke 68 mm, 78 mm a 88 mm zabezpečuje pohodlné ovládanie krídla, zvlášť pri veľkých stenách – nosnosť krídla až 400 kg. Samozrejmosťou sú aj bezbariérové prístupy, či prah z tvrdeného plastu s prerušeným tepelným mostom. Posuvné dvere JUST SK umožňujú montáž krídel so šírkou krídla 760 mm až 3235 mm a výškou krídla 690 až 2670 mm. Výhodou systému posuvných dverí JUST SK sú vodorovné tesniace elementy ovládané prakticky kľučkou, čím možno dosiahnuť kvalitné tesnenie.

Ponúkané profily:

Materiál Profily
Drevo 68, 78, 88
Drevohliník 92
Hliník 70, 80

Keď dvere ticho dotvorí príroda.

Ukazovateľom kvality dverí nemusí byť len prienik dostatočného svetla, rozdelenosť miestností, či dizajn, ale aj nepríjemné plesnenie a mokvavosť, či praskanie okien. Aj keď sú na výrobu dverí použité kvalitné dreviny (borovica, smrek,  buk, dub a pod.) nevhodná alebo úplná absencia údržby nahlodáva povrch drevených rámov. Výsledkom je zoslabenie ochranných vrstiev a následné vytvorenie dobrých vhodných podmienok pre plesne. Pozornosť však treba zamerať aj na zasklenie. Najdôležitejším prvkom je vyriešenie odvodu vody ako aj zníženie možnosti tvorby ľadu. Rozdielna rozťažnosť dreva a skla môžu viesť k nevítanému javu  – praskaniu skla.

Ponuka posuvných stien / portálov:

HS Portál

Paralelne posuvné steny

Viac…


 

PSK Portál

Sklopno posuvný systém

Viac…


 

FS Portál

Posuvný skladací systém

Viac…