Okná a dvere na celý život

Návod na údržbu a ošetrovanie

Materiál: HLINÍK

Okná, balkónové dvere a vchodové dvere.

 • Stavbu vetrajte po celú dobu stavebných prác, až do jej obývania tak, aby relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri neprekročila hodnotu 70 % . Nevyzretá omietka a betón uvoľňujú veľké množstvo vodnej pary, ktorá vniká do rámov výrobkov a snaží sa dostať na druhú stranu profilu.
 • Použitie lepiacej pásky priamo na povrch sa nedoporučuje. Pri vyšších teplotách sa lepidlo na páske roztopí a ostane na výrobku.
 • Dbajte, aby sa počas stavebných prác nedostala omietka, alebo iné nečistoty do kovania.
 • Cement a vápno spôsobujú reakciu s povrchovou úpravou, ktorá sa prejaví svetlými fľakmi. V takomto prípade treba ihneď toto miesto očistiť čistou vodou a utrieť dosucha.
 • Spodné nivelačné podložky nevyberajte – fixujú okno (dvere) vo vertikálnej rovine.
 • Po montáži exteriérových parapiet odstránte z nich do 30 dní ochrannú fóliu.
 • Ak je pri montáži použitá paropriepustná páska na utesnenie spár medzi múrom a oknom (dverami), je nutné ju zaomietnuť z exterieru a interieru do 30 dní od dňa montáže.
 • Vyvarujte sa kontaktu výrobkov s ostrými a tvrdými predmetmi, riedidlami a rozpúšťadlami.
 • Premažte kovanie 1 x do roka kvapkou oleja v každej pohyblivej časti.
 • Nečistoty neodstraňujte ABRAZÍVNYMI čistiacimi prostriedkami.

Materiál: DREVO

Okná, balkónové dvere a vchodové dvere.

 • Po osadení výrobku do stavebného otvoru stavby, kde budú realizované „mokré stavebné procesy“, ihneď obaľte rám a krídlo výrobku fóliou tak, aby bolo možné dať krídlo do vetracej polohy a tým zabezpečiť odvetranie stavby.
 • Stavbu vetrajte po celú dobu stavebných prác, až do jej obývania tak, aby relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri neprekročila hodnotu 65 % . Nevyzretá omietka a betón uvoľňujú veľké množstvo vodnej pary, ktorá vniká do rámov výrobkov a snaží sa dostať na druhú stranu profilu. Takáto extrémne vysoká vlhkosť môže dosiahnuť v dreve až hodnotu 30 %. To spôsobí deformáciu profilu a oddelenie povrchovej úpravy od dreva.
 • Použitie lepiacej pásky priamo na povrch sa nedoporučuje. Pri vyšších teplotách sa lepidlo na páske roztopí a ostane na výrobku.
 • Dbajte, aby sa počas stavebných prác nedostala omietka, alebo iné nečistoty do kovania.
 • Cement a vápno spôsobujú reakciu s povrchovou úpravou, ktorá sa prejaví tmavými fľakmi. V takomto prípade treba ihneď toto miesto očistiť čistou vodou a utrieť dosucha.
 • Spodné nivelačné podložky nevyberajte – fixujú okno (dvere) vo vertikálnej rovine.
 • Po montáži exteriérových parapiet odstránte z nich do 30 dní ochrannú fóliu.
 • Ak je pri montáži použitá paropriepustná páska na utesnenie spár medzi múrom a oknom (dverami), je nutné ju zaomietnuť z exteriéru a interiéru do 30 dní od dňa montáže.
 • Po skončení stavebných prác ošetrite lakované časti regeneračnou sadou PFLEGESET podľa priloženého návodu. Ošetrenie odporúčame opakovať 1 x do roka.
 • Vyvarujte sa kontaktu výrobkov s ostrými a tvrdými predmetmi, riedidlami a rozpúšťadlami.
 • Premažte kovanie 1 x do roka kvapkou oleja v každej pohyblivej časti.
 • Nečistoty neodstraňujte ABRAZÍVNYMI čistiacimi prostriedkami.