Okná a dvere na celý život

Certifikáty a osvedčenia

Potvrdenie o kvalite našich výrobkov na základe rôznych testov, ako napr. prievzdušnosť, rýchlosť vetra pri 100 km, hnaný dážď, tlakové, bezpečnostné a tepelné skúšky.

Osvedčenie Illbruck I3

Montážny pas
 

Vyhlásenie zhody
 

HS Portál TSÚS certifikácia

Drevené okná TSÚS certifikácia

Vchodové dvere TSÚS certifikácia